Diensten

In Iure kan u ondersteunen in de onderstaande zaken. 

Juridisch advies

Over de toepassing van o.a. de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wet BIG, de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz). In Iure is tevens PRISMA gecertificeerd voor het uitvoeren van onderzoeken naar incidenten en/of calamiteiten.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand in klacht- en tuchtprocedures

Ondersteuning

Aan klachten- en geschillencommissie: In Iure verzorgt o.a. het ambtelijk secretariaat voor de KCOZ bij de behandeling van Wzd klachten alsmede voor de LCvV in geschillen over de Wmcz2018. Mw. Bos is daarnaast actief als voorzitter van een Wvggz klachtencommissie en is momenteel wnd. voorzitter van een Wkkgz- ziekenhuisklachtencommissie

Cursussen en trainingen

In Iure heeft jarenlange ervaring in het geven van lezingen, cursussen en trainingen over uiteenlopende thema’s binnen het gezondheidsrecht zoals zorg in gedwongen kader, omgaan met klachten en claims, jurisprudentie updates, etc.

Publicaties

In Iure houdt zich bezig met het opstellen en beoordelen van reglementen, protocollen, informatiefolders voor zorgorganisaties. Daarnaast worden regelmatig op verzoek artikelen en annotaties in vakbladen uitgebracht.

Samen komen we tot de juiste oplossing