Publicaties

Verschillende publicaties door of met L. Bos – In Iure

Enkele publicaties over de Wmcz

Publicaties uit 2020-2021 gepubliceerd in het MEDEzeggenschap magazine LSR in de rubriek meningsverschil over de Wmcz.

Enkele publicaties over gedwongen zorg

Enkele publicaties over gedwongen zorg van JGZ.